Montáž stavebného žeriava Cattaneo v ťažko dostupnej mestskej zástavbe

Rekonštrukcia staršieho domu v kopci, navyše v hustej mestskej zástavbe, môže byť náročný proces. Vyžaduje si zručnosť a skúsenosť. V prípade stavby na Urbánkovej ulici v Bratislave sme sa stretli s viacerými výzvami, ktoré sú spojené s takýmto typom projektu.

Montáž stavebného žeriava môže byť náročná, vzhľadom na umiestnenie a polohu stavby. Ak sa k tomu pridajú ešte úzke cesty, hustá zástavba a strmý kopec, ako to bolo v prípade stavby na Urbánkovej ulici, môže z toho byť náročná logistická výzva. Práve pre takéto prípady je tu náš tím a samostaviteľné žeriavy Cattaneo, ktoré aj takejto situácií dokážu nájsť riešenie.

Pri preprave sme použili nákladné auto s podvalníkom, ktoré mohlo bezpečne prepraviť žeriav priamo na miesto stavby. Súčasťou výbavy nášho vozidla je aj hydraulická ruka, ktorá bola nápomocná vo fáze rozkladania žeriava a osádzaní závaží. Týmto sme zabezpečili, že bude zabezpečený voči poveternostným vplyvom a zároveň prínosom počas celého priebehu renovácie.

Rozhodujúce je postaviť žeriav na správne miesto

Po príchode na miesto sme postavili žeriav Cattaneo CM82 podľa priestorových možností, aby mal dosah na rekonštruovanú stavbu. Vyberali sme žeriav s dostatočným dosahom výložníka a nosnosťou, nakoľko sa predpokladalo využitie jeho maximálneho dosahu od úvodných fáz rekonštrukcie.

Cattaneo sú medzi odborníkmi veľmi obľúbené vďaka ich schopnosti rýchleho rozloženia, práce aj v obmedzenom priestore a poskytovaní vysokú úroveň bezpečnosti počas stavebných prác. Vzhľadom na náročnú povahu a umiestnenie stavby na Urbánkovej ulici, bola to správna voľba.

Iné zábery z montáže stavebného žeriava

Menu